Tuesday, March 11, 2014

Printempaj Kampoj

floras la birdoj
en la printempo
kantas la floroj
birdas la tempo
princas la herbo
herbas la kampo
campas* ĉi poemo
kvazaŭ princo de mallumo
*camp/o: ridinde troigita kaj malbongusta stilo de arto. La vorto estas iomete pozitiva malsame de kiĉo, negativa termino, ĉar ĝi implikas ridindecon.
~a: kia havas la kvalitojn de campo.
~i: agi en campa maniero