Monday, April 28, 2014

Aŝrej, tradicia juda preĝo

Beniĝu kiuj loĝas en via Domo bela. Ili ĉiam vin laŭdu, sela!
Beniĝu por kiuj estas tiel kaj la Eternulo estas Dio.

Psalmo de Davido:

Altigos mi vin, ho mia Reĝo, kaj mi benos vian nomon por ĉiam.
Benos vin mi ĉiutage kaj prifestenos vian nomon por ĉiam.
Cedos ĉiu enketo al la granda, tre laŭdata Eternulo.
De generaci’ al generacio oni laŭdos kaj rakontos viajn farojn.
Ekdiskutos mi vian splendon kaj la gloran mirindon de viaj faroj.
Faros oni rakonton pri via miro kaj poste rilatos vian grandon.
Grandan bonecon kaj justecon oni kante al vi ĝuste atribuos.
Haton ne havas la Eternulo, Lia pacienco kaj graco estas grandaj.
Inklinita estas Dio al favora kor’ kaj li agas bone al ĉiuj.
Je via nomo ĉiu homo danke penos kaj viaj piuloj vin benos.
Ke via regno gloras, oni sugestos, kaj pri via potenco atestos.
Liajn potencajn farojn oni anoncos kaj la gloran splendon de Lia regno.
Mastreco via mastras ĉiun generacion kaj via regno daŭras ĉiun eternecon.
Nutras la Eternulo ĉiun faliton kaj rektigas ĉiun kurbigiton.
Okuloj de ĉiuj al vi esperas kaj vi donas manĝon ĝustatempe.
Pugno via malfermiĝas por satigi ĉies volon kiu vivas.
Rektas la vojo de Dio kaj grandaj estas Liaj faroj.
Sinceraj serĉantoj trovos Dion, por ili Li ĉiam proksimas.
Timantojn de Dio Li aŭskultos kaj ties volojn Li plenumos.
Unike Li protektas Liajn amantojn dum Li detruas la pekemajn.
Vere mi laŭdu Dion kaj ĉiu karnulo Lin benu por ĉiam kaj ĉiam.
Zorgu ne, niaj buŝoj benu Dion, de nun ĝis ĉiam, haleluja!
Zorgu ne, niaj buŝoj benu Dion, de nun ĝis ĉiam, haleluja!