Wednesday, February 5, 2014

Androgino (Dekses-Silabo)

—laŭ ĉinesko Dekses-Silabo*
Vi
amas ideon de mi,
senseksa
kvazaŭ amfibi'.

Ĉu
okazas al vi la ĝu'
volante
fali al genu'


ĉu vi simple volas naŭ
komplezojn
ĝis la morgaŭ'?

Min
ne amu stile de in',
nek viro,
nur de Katerin'.

*Dekses-Silabo (ĉine: Shiliuziling): ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 3, 5 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)