Saturday, February 15, 2014

Vaporo (Ku-xiangsi)

— laŭ ĉineska skemo Ku-xiangsi* kaj tradicia libro Kohelet (Predikanto)

Vaporas la tuta viv',
mankas al
ĝi signif',
eĉ sencelas
labora soif',
nihilpeno sen kvalif'
tristega
pro mistif'.

Ne eblas senca deriv',
sensencas
la edif',
ne ekzistas
kiala specif',
sed sekvendas direktiv'
ĉiela
sen modif'. 

*Ku-xiangsi (profunda sopiro): ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj kun po 8 versoj de 7,33,45,733 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa (x = senrima)